Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2541 7ecb 400
eajagnes

Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości. Zresztą nie zawsze robi to świadomie.

Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSmerfMaruda SmerfMaruda
eajagnes
2072 4b1c 400
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSmerfMaruda SmerfMaruda
eajagnes
eajagnes
7887 708e 400
eajagnes
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viayveee yveee
eajagnes
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
— Jane Austen
Reposted frominpassing inpassing viaStayifyoulove Stayifyoulove
9078 f33a 400
Reposted frompengin pengin viahormeza hormeza
eajagnes
8938 04f7 400
Reposted fromkushii kushii viaemmedi emmedi
eajagnes
3303 52e1 400
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaemmedi emmedi
eajagnes
eajagnes
9833 4f2f 400
Reposted fromollardo ollardo viausmiechprosze usmiechprosze
eajagnes
6410 52d7 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakina kina
8320 e510 400
Reposted frombuddhablink buddhablink viakarna karna
eajagnes
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakindofnightmare kindofnightmare
eajagnes
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viakindofnightmare kindofnightmare
eajagnes
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viasweetnothingg sweetnothingg
eajagnes
9723 59e4 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaluna laluna
eajagnes
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream vialaluna laluna
eajagnes
5980 1e32
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl